Leta i den här bloggen

tisdag

Lucka 13 - Politisk ledarskap

Politiskt ledarskapheter en bok av statsvetarprofessorn Tommy Möller som handlar om just politiskt ledarskap. Det är en intressant bok, som tar upp många olika aspekter av det politiska ledarskapet. Om balansen mellan opinionsbildning och opinionsspegling, om ledarskapets begränsningar och om skillnaden mellan övertygelseetik och ansvarsetik.

Det är en intressant bok, men med ett tydligt statsvetenskapligt utanifrånperspektiv. Värd att läsa, men ingen handbok i hur man får med sig ett parti, vinner ett val, får majoritet för sina förslag och sedan får politiken genomförd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ticnet