Leta i den här bloggen

lördag

Lucka 17 - Spännande om IOGT-NTO:s grundare

Det är intressant hur utvecklingen drivs fram av starka individer, men präglade av en vilja och förmåga att göra något än av en specifik övertygelse. Historien om svenska IOGT:s grundare, Olof Bergström, är en sådan person. IOGT var ju en av organisationerna som senare blev IOGT-NTO. I Bertil Lindbergs bok "Det måste bli annat av, sa Olof Bergström" tecknas en bilda av det som idag skulle kallas en social entreprenör, med betoning på entreprenör. Han startar inte bara den svenska grenen av IOGT, utan också staden Gothenburg i Nebraska, han var aktiv som emigrantvärvare. Övergav nykterheten och åtalades för mord sedan han skjutit ihjäl en vän, men friades av rätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ticnet